Kommunens skatteintäkter, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 088 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 85:e lägsta i landet med 47 833 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.