Kommunens skatteintäkter, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 211 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 64:e lägsta i landet med 44 759 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.