Anställda i kommunen, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 211 invånare. Värdet för anställda i länet är det sextonde lägsta i landet med 423 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.