Andel företagare, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 119 invånare. Värdet för andel företagare är det femtonde högsta i landet med 15,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.