Sysselsättningsgrad, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 119 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 94:e lägsta i landet med 80,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.