Förvärvsfrekvens, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 4 410 människor (2018). Landarealen är 2 381 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.