Befolkningsökning, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 119 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Övertorneå kommun den åttonde lägsta i landet med −4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.