Befolkningsökning, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 211 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Övertorneå kommun den tredje lägsta i landet med −4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.