Befolkningsökning, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 088 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Övertorneå kommun den 27:e lägsta i landet med −3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.