Befolkningsökning, Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 217 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Övertorneå kommun den tredje lägsta i landet med −5,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.