Kommunens kostnader, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 289 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det fjortonde högsta i landet med 73 760 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.