Andel förtidspensionärer, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 252 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 31:a högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.