Nyföretagande, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 160 invånare. Värdet för nyföretagande är det 40:e högsta i landet med 13,0 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.