Andel företagare, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 3 302 människor (2018). Landarealen är   2 792 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.