Andel företagare, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 289 invånare. Värdet för andel företagare är det 75:e högsta i landet med 8,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.