Förvärvsfrekvens, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 3 315 människor (2019). Landarealen är   2 792 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.