Förvärvsfrekvens, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 252 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 61:a högsta i landet med 82,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.