Andel högutbildade, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 3 315 människor (2019). Landarealen är   2 792 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.