Skattesats, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 162 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Överkalix kommun till 34,14 procent, vilket var den 57:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.