Befolkningsökning, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 289 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Överkalix kommun den 28:e lägsta i landet med −2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.