Befolkningsökning, Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 162 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Överkalix kommun den trettonde lägsta i landet med −3,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.