Kommunens kostnader, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 86:e lägsta i landet med 57 842 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.