Kommunens kostnader, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 85:e lägsta i landet med 61 845 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.