Kommunens skatteintäkter, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det artonde högsta i landet med 54 915 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.