Anställda i kommunen, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Värdet för anställda i länet är det 23:e högsta i landet med 6 062 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.