Största privata arbetsgivare, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 244 invånare. SSAB EMEA AB är största privata arbetsgivare och med 1 225 anställda (år 2022) den 34:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.