Andel förtidspensionärer, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 74:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.