Andel företagare, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare. Värdet för andel företagare är det trettonde lägsta i landet med 4,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.