Andel företagare, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Värdet för andel företagare är det nittonde lägsta i landet med 4,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.