Andel högutbildade, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 244 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 28:e högsta i landet med 33,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.