Andel högutbildade, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 28:e högsta i landet med 32,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.