Andel högutbildade, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 27:e högsta i landet med 31,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.