Skattesats, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Luleå kommun till 33,84 procent, vilket var den 96:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.