Skattesats, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Luleå kommun till 33,84 procent, vilket var den 93:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.