Befolkningsökning, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Luleå kommun nära genomsnittet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.