Befolkningsökning, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Luleå kommun den 94:e högsta i landet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.