Medelålder, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare. Värdet för medelålder är det 90:e lägsta i landet med 42,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.