Medelålder, Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare. Värdet för medelålder är det 93:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.