Företagens lönsamhet, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 423 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 45:e högsta i landet med 14,3 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.