Kommunens kostnader, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 423 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 37:e högsta i landet med 73 304 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.