Statsbidrag och utjämning till kommunen, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 867 människor (2019). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.