Kommunens skatteintäkter, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 992 människor (2018). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.