Kommunens skatteintäkter, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 423 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tredje högsta i landet med 62 757 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.