Största privata arbetsgivare, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 423 invånare. LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 2 475 anställda (år 2024) den sextonde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.