Andel förtidspensionärer, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 433 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 34:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.