Andel företagare, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 992 människor (2018). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.