Andel företagare, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 555 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.