Förvärvsfrekvens, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 992 människor (2018). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.