Förvärvsfrekvens, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 664 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tionde högsta i landet med 86,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.