Andel högutbildade, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 423 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.