Andel högutbildade, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 867 människor (2019). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.