Andel högutbildade, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 992 människor (2018). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.