Befolkningsökning, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 555 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kiruna kommun den 34:e lägsta i landet med −1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.