Befolkningsökning, Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 664 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kiruna kommun den 37:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.