Kommunens kostnader, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 812 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 54:e högsta i landet med 65 651 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.