Kommunens kostnader, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 729 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 43:e högsta i landet med 72 274 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.