Kommunens skatteintäkter, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 812 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 42:a högsta i landet med 49 419 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.