Kommunens skatteintäkter, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 52:a högsta i landet med 51 150 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.