Anställda i kommunen, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 501 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.