Andel förtidspensionärer, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 812 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 26:e högsta i landet med 6,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.